Specialiștii noștri cu experiență în domeniul proiectării infrastructurii electrice, împreună cu tinerii ingineri, absolvenți ai secțiilor de specialitate, lucrează împreună în departamentul de proiectare al Elektra Invest.

Poate cel mai important atu al proiectării Elektra Invest este faptul că folosim toate informațiile avute din proiectul inițial, pe care le coroborăm cu informațiile și măsurătorile exacte primite de la colegii din teren, ținând totodată legătura îndeaproape cu colegii din departamentul de obținere a avizelor și autorizațiilor. 

În acest fel fiecare proiect în parte este tratat cu atenție maximă și asumat corespunzător, fie că este vorba de rețele electrice, iluminat, rețele de telecomunicații, sisteme ITS, rețele de apă și canalizare etc., tocmai pentru a asigura eficiență maximă în derularea lucrărilor.