Management integrat Elektra Invest

Elektra Invest integrează toate sistemele și procesele companiei într-un cadru complet, care permite funcționarea ca o singură unitate cu obiective unificate. 

Mai exact, echipa noastră de management, formată din ingineri specilizați în tipurile de lucrări pe care compania le desfășoară, urmărește activitatea tuturor departamentelor, asigurând eficiența și calitatea necesare proiectelor de succes.

Implementarea certificărilor ISO atestă integrarea sistemelor de management al:
  • Responsabilității sociale (RS 8000)
  • Calității (ISO 9001)
  • Mediului (ISO 14001)
  • Securității Informației (ISO 27001)
  • Anti-Mită (ISO 37001)
  • Sănătății și securității în muncă (ISO 45001).


Respectarea termenelor de execuție, calitatea lucrărilor și a normelor mediu, de securitate și siguranță, atât pentru mebrii echipei noastre cât și pentru echipele beneficiarilor reprezinta o proioritate în tot ceea ce facem.

Imeplementând managementul integrat am reușit să urmărim îndeaproape atingerea obiectivelor companiei: respectarea resurselor umane, a celor materiale și, automat, a angajamentelor asumate prin contractele pe care le derulăm pentru a putea înregistra profit.

Acesta este ceea ce face din Elektra Invest o companie cu creștere durabilă. Puteți consulta datele financiare aici.